Обществен съвет

Обща информация

 

Председател:  Захарина Кирилова

Членове:

1. Елеонора Димитрова - представител на финансиращия орган

2. Марияна Паракосова - родител

3. Даниела Желева - родител

4. Емил Шондрев - представител на работодателя от професионалната подготовка

Резерви : 

1. Милко Мутафчиев - родител

2.  Силвия Кацарова - родител