Ръководство

Директор: Людмила Стоянова Бакларева

Математика и информатика, бакалавър

Счетоводство и анализ, магистър

IV ПКС

Работно време:

от Понеделник до Петък: 7:30 ч. - 16:30 ч.

Приемно време за родители:

Вторник и Четвъртък: 14:00 ч. - 15:00 ч.

Снежа Стоянова Йорданова - Завеждащ административна служба

Работно време:

от Понеделник до Петък: 8:00 ч. - 17:00 ч.