Електронен дневник

Електронен дневник

Електронният дневник, използван от СУ "Христо Ботев" - гр. Лъки е достъпен на адрес: https://app.shkolo.bg/