Преподаватели

СПИСЪК НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. ЛЪКИ
Име и фамилия Длъжност
1. Людмила Бакларева  Директор
2. Снежа Йорданова ЗАС
3. Албена Куцева старши учител
4. Анелия Миткова учител
5. Радост Кунчева учител
6. Гергана Бакалова старши учител
7. Севдалина Назърова старши учител
8. Иванка Бакърджиева старши учител
9. Петър Петров старши учител
10. Светлана Русева старши учител
11. Теменужка Пехливанова старши учител
12. Снежана Чукалова старши учител
13. Стоянка Шондрева учител
14. Светла Димитрова учител
15. Наталия Берберова учител
16. Боряна Карастоянова учител
17. Гергана Пачалова учител
18. Анелия Карастоянова

учител 

19. Златка Божкова

учител

20.  

 

21. Юлия Асенова  мед. сестра
22. Йордан Терзиев шофьор
23. Симо Смоков огняр
24. Дафинка Сиракова хигиенист
25. Десислава Ушева домакин-хигиенист